Pożegnanie uczniów klas czwartych technikum

26 kwietnia 2019 r .w sali gimnastycznej  odbyła się uroczystość pożegnania uczniów kończących szkolę, poprzedzona mszą św. w kościele o.o. Jezuitów.

Dyrektor szkoły Z. Ćwik wraz z wychowawcami klas maturalnych wręczyli nagrody książkowe oraz dyplomy wyróżniającym się uczniom oraz pogratulował  ukończenia szkoły i życzył dobrze zdanej matury. Młodzież z młodszych klas pod kierunkiem p. I. Mularczyk i p. D. Konopackiej przygotowała program artystyczny dla swoich starszych koleżanek i kolegów oraz złożyła życzenia szczęścia i wszelkiej pomyślności podczas egzaminów maturalnych oraz w życiu osobistym.

W uroczystości uczestniczyli też przybyli goście: z-ca dyrektora Sądeckiego Zakładu PKP PLK p. A. Oleksy oraz naczelnik ds. kadr p. M. Kurzeja, którzy przedstawili perspektywy transportu kolejowego na Sądecczyźnie, zamierzenia inwestycyjne spółki oraz wręczyli wyróżniającym się uczniom-stypendystom PKP PLK listy pochwalne i upominki w związku z ukończeniem przez nich nauki w szkole oraz zachęcali do podjęcia pracy w PKP.

Dziękujemy organizatorom za przygotowanie uroczystości, a jej  głównym bohaterom - tegorocznym maturzystom gratulujemy ukończenia szkoły, życzymy  wysokich wyników na egzaminie maturalnym oraz dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.