Zajęcia integracyjne dla pierwszych klas

Od 3 września prowadzone będą zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych. Zajęcia te obejmują problematykę pedagogiczno-wychowawczą jak również zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Klasy biorące udział w zajęciach w danym dniu kierują się zgodnie ze wskazówkami wychowawcy na spotkanie w danym miejscu.(organizacja jak przy wyjściu ze szkoły).

Harmonogram zajęć w bursie internatu (ul.Św.Ducha)

Rozpoczęcie zajęć godz.8:00 

03.09 (wtorek) kl.1D
04.09 (środa) kl.1G
05.09 (czwartek) kl.1A
06.09 (piątek) kl.1C
09.09 (poniedziałek) kl.1H
10.09 (wtorek) kl.1I
11.09 (środa) kl.1B
12.09 (czwartek) kl.1EF
13.09 (piątek) kl.1J
16.09 (poniedziałek) kl.1KL

Równolegle w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu będą odbywać się zajęcia z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Forma zajęć jest niezwykle atrakcyjna: symulatory, testy, plac manewrowy, pokazy, wykłady. Zajęcia będą prowadzone tylko dla klas pierwszych. Jeżeli jednak klasa wyższa chciałaby wziąć udział w tych zajęciach prosimy o zgłoszenie do p. Olgi Wojciechowskiej.

Harmonogram zajęć w MORD Nowy Sącz

04.09 (środa)
- 9:00 godz.  kl.1KL
- 12:00godz. kl.1H

05.09 (czwartek)
- 9:00 godz. kl.1B
- 12:00 godz. kl.1I

06.09 (piątek)
- 9:00 godz. kl.1EF
- 12:00 godz. kl.1A

09.09 (poniedziałek)
- 9:00 godz. kl.1J
- 12:00 godz. kl.1C

10.09 (wtorek)
- 9:00 kl.1G
- 12:00 kl.1D

Obecność na zajęciach integracyjnych jest obowiązkowa i będzie wpisana do dziennika elektronicznego.