Młodzieżowa Akademia Filmowa

Do czwartku 19.09 zbieramy chętnych do uczestnictwa w zajęciach w ramach Młodzieżowej Akademii Filmowej.

W tym roku tematyka zajęć jest następująca:
- Szczyty górskie – szczyty ludzkie. O wspinaczce i przekraczaniu samego siebie;
- Konformizm i odwaga;
- Autor i znaczenie w dziele filmowym;
- Tajniki filmowego dokumentu;
- Amerykańskie problemy w hollywoodzkich filmach;
- Czy muzyka może zmieniać świat?
Będzie można posłuchać wykładu filmoznawcy, ew. gościa specjalnego, zadać pytanie i, być może, wziąć udział w dyskusji.
Zajęcia te odbywają się raz w miesiącu, od października do marca.
Szczegółowe terminy dla szkoły ponadpodstawowej dostępne są tutaj: http://kino-sokol.pl/9,313,szkola-ponadpodstawowa.html
Chętni wraz z opłatą 36 zł za uczestnictwo w 6 zajęciach filmowych proszeni są o zgłaszanie się do p. Roberta Górnickiego do czwartku 19.09.