Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pierwsza pomoc oraz krwiodawstwo

2 marca w naszej szkole odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa i zagrożenia w ruchu drogowym oraz pogadanka na temat honorowego krwiodawstwa. Pierwsza część spotkania została przeprowadzona przez Panią Agnieszkę Rossmanith z Miejskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, która przypomniała o tzw. „kulturze jazdy”, konieczności zapinania pasów oraz stosowania odblasków. Uczniowie klas drugich mieli również okazję poćwiczyć pierwszą pomoc przy wsparciu studentów PWSZ wraz z ich opiekunem Panią Martą Olesiak.

Honorowi krwiodawcy- Pan Józef Nowogórski oraz nasz absolwent Pan Kazimierz Wróbel przypomnieli nam ważne informacje na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Przede wszystkim poinformowali zgromadzonych kto może oddać krew, gdzie i jakie korzyści z tego płyną. Krwiodawcy przekazali również naszej szkole książkę na temat historii PCK, którą można obejrzeć w bibliotece szkolnej .

Pragniemy poinformować, że w dowód uznania za zaangażowanie na rzecz rozwoju działalności Polskiego Czerwonego Krzyża Pani Iwona Mularczyk otrzymała Medal Pamiątkowy 100-lecia Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK. Serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy Pani Iwonie Mularczyk oraz opiekunom PCK w naszej szkole Pani Monice Nowogórskiej oraz Pani Marii Domagale za zorganizowanie spotkania, a uczniów prosimy o stosowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zachęcamy do systematycznego oddawania krwi.