Start projektu Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych (RCKZ) w obszarze administracyjnym (technik usług fryzjerskich) oraz elektryczno-elektronicznym (technik informatyk, technik elektronik).
Obecnie prowadzony jest nabór na staż zawodowy oraz stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Do 17 czerwca (środa) do godziny 14:00 (wydłużamy termin przyjmowania wniosków do 19.06) uczniowie tegorocznych klas drugich i trzecich naszej szkoły mogą składać dokumenty na płatne staże. Na etapie rekrutacji uczeń składa wypełniony formularz rekrutacyjny oraz dokument: informacje o pracodawcy ucznia. Dokumenty można pobrać tutaj. W regulaminie rekrutacji i udziału w stażach zawodowych zawarta jest informacja o wynagrodzeniu dla pracodawcy oraz stażysty.


Podstawowym kryterium zakwalifikowania się na staż  - jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów oraz ocena zachowania, uzyskane za poprzedni rok szkolny. Więcej informacji w regulaminie uczestnictwa ucznia w projekcie.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8-14 lub drogą mailową (skany dokumentów, oryginały jednak należy również dostarczyć przed  19.06) na adres szkoły: sekretariat @ zsnr4.net. Lista zakwalifikowanych będzie dostępna 19.06.