Program stypendialny "PKP Intercity" S.A.

Informujemy o możliwości uczestniczenia w programie stypendialnym "PKP Intercity" S.A. Program ten ma na celu wsparcie młodzieży w procesie kształcenia oraz zapewnienie „PKP Intercity” S.A. wykwalifikowanej kadry zawodowej i polega na wypłacie miesięcznych stypendiów tym Uczniom, którzy złożą deklarację podjęcia zatrudnienia po zakończeniu nauki.
Uczestnictwo w programie stypendialnym umożliwi bezpośrednie podjęcie pracy w „PKP Intercity” S.A. po zakończeniu stażu. Programem stypendialnym mogą być objęci Uczniowie klas drugich, trzecich, czwartych. Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z wychowawcami.