Konkurs wiedzy

Ogłaszamy KONKURS WIEDZY na temat kultury krajów europejskich. Każda z klas ma za zadanie:
- przygotować pracę plastyczną w formie plakatów (technika dowolna)
- wziąć udział w quizie (rozpoznawanie języka, fakty historyczne, zabytki, ciekawostki)
- przygotować prezentację na temat wylosowanego kraju (maximum 10 slajdów), na opisanym pendrive
Przewidziana data Dni Europejskich to 25.09.2020


Prace oraz prezentacje proszę oddawać nauczycielom uczącym języków do dnia 23.09.2020
Organizacja konkursu:
Każdej klasie będzie przydzielony jeden kraj Unii Europejskiej (lista pod postem!) z którego to kraju uczniowie przygotują plakat oraz prezentację (maximum 10 slajdów) na pendrivie ( po konkursie będzie zwrócony). Wykonane prace dostarczane są do dnia 23.09.2020 (środa) nauczycielom uczących języków w danej klasie.
W dniu 25.09.2020 nastąpi rozstrzygnięcie konkursów plakatu, prezentacji oraz quizu. W quizie bierze udział dwóch wydelegowanych uczniowie z każdej klasy. Za każdą konkurencję przyznawane są punkty, następnie są sumowane i na ich podstawie wyłania się zwycięzcę.
Główną nagrodą za udział jest wyjście do kina dla całej klasy.

Wylosowane kraje dla klas:
4A/F – AUSTRIA
4B1- FINLANDIA
4B2- BUŁGARIA
4B3- RUMUNIA
4D- HOLANDIA
3A- SŁOWACJA
3B1- CYPR
3B2- NIEMCY
3B3- ESTONIA
3D/F- DANIA
2G- WĘGRY
2H- CZECHY
2I- PORTUGALIA
2J- IRLANDIA
2K/L- MALTA
2A- FRANCJA
2B- LITWA
2C- SZWECJA
2D- GRECJA
2E/F- BELGIA
1A- LUKSEMBURG
1B- WŁOCHY
1C- SŁOWACJA
1D/F- HISZPANIA
1E- ŁOTWA