Wydawanie świadectw z egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Wydawanie świadectw nastąpi w dniu 30 września 2020r. w godzinach od 8.00-14.00
w sekretariacie.
Absolwenci, którzy nie odbiorą tym terminie świadectw mogą to zrobić później w trakcie
trwania roku szkolnego.