Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji zajęć

W związku z zakwalifikowaniem Miasta Nowy Sącz do czerwonej strefy, oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych  zajęcia lekcyjne  (z wyjątkiem zajęć praktycznych) w Zespole Szkół nr 4 prowadzone będą zdalnie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

Nauczanie zdalne będzie obowiązywało od 19 października 2020r. (poniedziałek) do czasu, w którym Miasto Nowy Sącz będzie w czerwonej strefie. Zajęcia prowadzone będą na zasadach określonych w Regulaminie nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu. ( https://linkd.pl/czm4) za pośrednictwem naszej platformy e-learningowej, dostępnej pod adresem eszkola.zsnr4.net. Jeżeli specyfika danego przedmiotu będzie tego wymagać, lekcje będą mogły być prowadzone „na żywo” za pomocą ogólnodostępnych komunikatorów np. Skype, Discord lub innych.

Zajęcia obywać się będą według nowego rozkładu zajęć, który umieszczony zostanie na naszej stronie internetowej najpóźniej w dniu 18 października.  Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe, nie mogą uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane zostaną stanowiska  komputerowe do nauki w szkole (proszę o wcześniejszą informację za pośrednictwem e-dziennika)

Zajęcia zawodowe praktyczne będą prowadzone stacjonarnie (w szkole). W nowym rozkładzie zajęć zostaną one tak pogrupowane, by ograniczyć liczbę dojazdów do szkoły.

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów  umieszczanych na naszej stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym.

Dodatkowych informacji lub wyjaśnień udzielą wychowawcy klas lub dyrektor szkoły (kontakt poprzez dziennik elektroniczny).