Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie przejścia na nauczanie zdalne

W związku z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję, że od poniedziałku (26 października 2020r.) Zespół Szkół nr 4 w całości przechodzi na nauczanie zdalne.

Nauczanie zdalne będzie obowiązywało do 8 listopada 2020r.

Zajęcia odbywać się będą według rozkładu zajęć obowiązującego od 19 października (ten sam plan co dotychczas).

Zajęcia prowadzone będą na zasadach określonych w Regulaminie nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu za pośrednictwem naszej platformy e-learningowej. Jeżeli specyfika danego przedmiotu będzie tego
wymagać, lekcje będą prowadzone „na żywo” za pomocą ogólnodostępnych komunikatorów np. Skype, Discord lub innych.