WYNIKI RAJDU – FELECZYN 2021

I Miejsce – Klasa 1C
II Miejsce – Klasa 1B, 1D
III Miejsce – Klasa 1A

Gratulujemy zwycięstwa !!!

Nagrodą za zajęcie I miejsca jest wyjście do kina. Decyzją opiekuna Samorządu do kina idą także uczniowie biorący udział w przygotowaniu rajdu, z klas: 3B (dwóch uczniów), 3C (pięciu uczniów), 3I (jeden uczeń)

Foto Michał Mucha