Szkolny konkurs języka angielskiego

Ogłaszamy szkolny konkurs języka angielskiego oraz wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który odbędzie się we wtorek 15 marca.

Konkurs będzie składał się z dwóch części: językowej oraz tej dotyczącej wiedzy o UK (kultura, położenie w świecie, ważne pomniki, budowle, święta, symbole narodowe, flagi, patroni, najważniejsze wydarzenia historyczne, słynne postacie, ustrój polityczny, itd).

Poziom zagadnień leksykalno-gramatycznych: poziom B1 (średnio zaawansowany=intermediate) do C2 (biegły=proficient) wg Poziomów Rady Europy

Sposób sprawdzania wiedzy: test wielokrotnego wyboru