UWAGA, UWAGA

Przy ulicy Wąskiej w Nowym Sączu zostały umieszczone przez Miasto kosze na śmieci.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego zwracamy się z prośbą o utrzymanie porządku i o nie zrywanie plakatów.