Informacje o stypendium

Informujemy, że zgodnie z regulaminem, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rok szkolny 2022/2023 ustaliła limit stypendystów, który dotyczy wszystkich klas na danym kierunku kształcenia. Limit wynosi 2 stypendystów na kierunku "Technik transportu kolejowego" i 3 stypendystów na kierunku "Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym".