Projekt "Mistrzowie w drodze"

Dziękujemy za udział w warsztatach wszystkim uczniom a wymienionym wyżej uczniom gratulujemy udziału w przygodzie z mistrzem Polski w rajdach samochodowych, z Panem Kajetanem Kajetanowiczem. Czekamy na relacje i zdjęcia.

„Mistrzowie w drodze” to projekt Grupy LOTOS i Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zainicjowany w 2020 roku. Ambasadorem akcji jest Kajetan Kajetanowicz – wielokrotny rajdowy mistrz Europy i Polski. Program ma nie tylko edukować, ale i angażować młodych kierowców w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.