Projekt UE - "Zwiększenie potencjału ..."

Rozpoczynamy w naszej szkole kolejną edycję rekrutacji do projektu pod nazwą „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wykaz proponowanych zajęć:

1.Zajęcia dodatkowe z matematyki.
2. Kurs pisania aplikacji na ANDROIDA.
3. Kurs programowania ARDUINO.
4. Kurs programowania robotów MINDSTORMS Education EV3.
5. Zajęcia dodatkowe z Grafiki Komputerowej.

Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w proponowanych dodatkowych zajęciach zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji ( w załącznikach) oraz informujemy, że poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne ( bez skreśleń, korektorowania i poprawek) należy składać do szkolnego koordynatora – P.Bernadety Głuch w terminie od 17.09.2018r. do 27.09.2018 r.

Przypominamy również, że w ramach niniejszego projektu uczeń może uczestniczyć maksymalnie w dwóch rodzajach zajęć.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w projekcie!

Wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu udziela Dyrekcja Szkoły oraz Koordynator merytoryczny projektu – P. Bernadeta Głuch.

Dokumenty do pobrania i wydrukowania dla ucznia:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 2 – Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
– Załącznik 3 – Oświadczenie uczestnika projektu

Dokumenty do pobrania i wydrukowania dla nauczyciela:

– Załącznik 5 – Formularz zgłoszeniowy 
– Załącznik 6 – Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych