Rajd Kolejówki 2018

 

REGULAMIN

ZGODY RODZICÓW

WYPOSAŻENIE APTECZKI

PAMIĘTAJMY

1. Przygotowując się do pieszej wyprawy po górach, pamiętajmy o właściwej odzieży t.j. butach do wycieczek górskich, płaszczu przeciwdeszczowym, itd.
2. W trakcie całej imprezy zachowujemy się godnie i kulturalnie;
* słuchamy poleceń opiekunów,
* nie biegamy, nie krzyczymy, nie używamy wulgaryzmów, nie palimy papierosów, nie pijemy napojów alkoholowych (dotyczy to również młodzieży pełnoletniej) oraz nie stosujemy jakichkolwiek innych substancji odurzających
3. Dbamy o porządek na placu zbiórki.
4. Szanujemy przyrodę, gdyż jesteśmy jej częścią.
5. Każda grupa musi posiadać apteczkę pierwszej pomocy; OBOWIĄZKOWO.
6. W razie nieprzestrzegania powyższych zasad opiekun grupy wzywa rodziców/ opiekunów prawnych do odebrania ucznia i zostaną wyciągnięte względem niego konsekwencje statutowe.