Featured

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Po trzech latach przerwy w organizacji mistrzostw pierwszej pomocy w dniu 17 mają 2023 r. budynku Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, w których udział wzięli nasi uczniowie.

W Mistrzostwach uczestniczyło osiem drużyn ze szkół ponadpodstawowych z powiatu nowosądeckiego.

Zawodnicy musieli się wykazać nie tylko wiedzą teoretyczną podczas rozwiązywania testu, ale przed wszystkim praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy w 4 scenkach sytuacyjnych: amputacja urazowa, nagłe zatrzymanie krążenia, poszkodowany z objawami hipoglikemii, upadek z drabiny – złamanie otwarte.

Nasza drużyna w składzie: Kamil Biel - kl 3 B, Kacper Górka, Sebastian Krasiński, Szymon Mółka, Szymon Pawłowski - kl 1 D/F wykazała się wiedzą i umiejętnościami, które pozwoliły zająć im II miejsce.

Celem mistrzostw jest wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenia nawyków ich przestrzegania.

Gratulujemy!

Opiekunem był : mgr Wojciech Kurek