Zjazd absolwentów rocznika 1963

Gościliśmy dzisiaj absolwentów klas Technikum Kolejowego, którzy swój egzamin dojrzałości zdawali w 1963 roku:  klasa 4a i 4b - Ruch i Przewozy Kolejowe oraz 5c i 5d Eksploatacja i Naprawa Taboru Kolejowego.

Wychowawcy klas rocznika 1963: Eugeniusz Borek, Adam Kosecki, Jerzy Gleń, Zbigniew Kutta 

Spotkanie zorganizował pan Dyrektor Franciszek Niemiec. 

Serdecznie dziękujemy za przybycie.