Featured

Wyniki matury w ZS4

liczba zdających egzamin - 152
zdawalność matury – 91 proc.
średnie wyniki z egzaminów pisemnych obowiązkowych na poziomie podstawowym:
język polski – 66 proc.
język angielski – 76 proc.
matematyka – 59 proc.