Featured

Przedmiotowe egzaminy poprawkowe oraz maturalne


  • 22 sierpnia o godz. 9.00 (wtorek) odbędzie się pisemna matura poprawkowa  (taka sama data dla przedmiotów: język polski, matematyka oraz język angielski lub inny język obcy)

  • 29 sierpnia (wtorek) 2023 o godz. 8:00 - przedmioty ogólnokształcące
  • 30 sierpnia (środa) 2023 o godz. 8:00 - przedmioty zawodowe.