Wizyta informacyjna funkcjonariuszy Straży Miejskiej

Pogadanka w klasach na temat zasad zachowania na terenie miasta. Serdecznie dziękujemy i przypominamy - do 17 roku życia konsekwencje z kodeksu wykroczeń za zaśmiecanie to sprawa skierowana do Sądu Rodzinnego, natomiast powyżej 17 roku życia - mandat karny 500 zł do 5000 zł.