Skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 4

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 4 - 2022 / 2023

  • Przewodniczący: Adrian Cabała - kl. 3b
  • Zastępcy przewodniczącego: Mateusz Mróz - kl. 4a, Krystian Jawor - kl. 1b
  • Kronikarz: Maciej Iwański - kl. 2b
  • Skarbnik: Izabela Kubacka - kl. 1e
  • Członek: Krystian Długosz - kl. 4c

Opiekun: Aleksandra Blecheisen