Skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 4

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 4 - 2019 / 2020

Przewodniczący: Kamil Pękała
Zastępcy przewodniczącego : Paulina Dulak, Jakub Ogorzałek
Kronikarz : Jakub Golonka
Skarbnik : Natalia Wójs
Członek: Damian Dunikowski

Opiekun: Aleksandra Blecheisen