Skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 4

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 4 - 2021 / 2022

Przewodniczący: Michał Mucha - kl. 3I
Zastępcy Przewodniczącego: Adrian Cabała -2B , Anna Podwika - kl. 3E/F
Kronikarz: Kacper Kopeć - kl. 3B
Skarbnik: Dariusz Zaręba - kl. 2A
Członek: Leszek Kafarowski - kl. 3G

Opiekun: Aleksandra Blecheisen