Skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 4

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 4 - 2023 / 2024

  • Przewodniczący: Patryk Buczek 3a
  • Zastępca przewodniczącego: Krystian Jawor 2b
  • Sekretarze: Jakub Bomba 3b, Krzysztof Orczykowski 2df, Wiktor Maciak 1dl. 4c

Opiekun: Magdalena Krawczyk