Technik informatyk

Opis kierunku


Kierunek technik informatyk to kierunek przygotowujący do pracy w branży informatycznej, która jest jedną z najbardziej dynamicznych i rozwijających się gałęzi gospodarki. Na tym kierunku nauczysz się m.in.:
tworzyć i rozwijać oprogramowanie;
sprawować pieczę nad sprzętem komputerowym;
projektować, budować i administrować sieciami komputerowymi;
tworzyć strony i aplikacje internetowe;
zarządzać bazami danych oraz usługami sieciowymi.
Kierunek ten daje możliwość zdobycia szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu informatyki, a także umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów, logicznego myślenia i komunikacji. Kierunek technik informatyk to kierunek przyszłościowy, który oferuje wiele perspektyw zawodowych i finansowych.
Absolwenci tego kierunku mogą pracować w różnych branżach i sektorach, gdzie jest zapotrzebowanie na specjalistów IT. Mogą również kontynuować naukę na studiach wyższych lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Jeśli interesujesz się komputerami i nowymi technologiami, to kierunek technik informatyk jest dla Ciebie idealnym wyborem.