UWAGA, UWAGA

Przy ulicy Wąskiej w Nowym Sączu zostały umieszczone przez Miasto kosze na śmieci.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego zwracamy się z prośbą o utrzymanie porządku i o nie zrywanie plakatów.

 

DZIEŃ BEZ PLECAKA - fotorelacja, wyniki

Samorząd Uczniowski dziękuję wszystkim uczniom zaangażowanym za pomysłowość i kreatywność. Spisaliście się fantastycznie.

Szkolny konkurs z języka niemieckiego

Ogłaszamy pierwszą edycję szkolnego konkursu gramatyczno-leksykalnego z języka niemieckiego „Deutsch macht Spaß” dla klas 1 oraz 2. Konkurs odbędzie się w środę 6 kwietnia. Będzie składał się z części testu zamkniętego oraz czytanki.

Zgłoszenia prosimy kierować do Pani Joanny Pociechy – Hronowskiej do czwartku 31.03.

Klasa IV D/F uczestniczyła w dniach otwartych

W dniu 22.03.2022r. klasa IV D/F uczestniczyła w dniach otwartych w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych.

Uczniowie mieli możliwość korzystania z ciekawych atrakcji.

W programie spotkania były lekcje otwarte farmakognozji, chemii surowców kosmetycznych oraz ćwiczenia laboratoryjne z analizy leków.

Dzień bez plecaka

Dnia 1 kwietnia 2022 r. (tj. piątek) Samorząd Uczniowski organizuje "Dzień bez plecaka". Zapraszamy do wspólnej zabawy całą społeczność szkolną.

Wyjście na spotkanie z pisarzem

W dniu 16 marca uczniowie klasy 3i pod opieką pani M. Majochy i pana W. Kurka brali udział w spotkaniu z autorem książek Pawłem Leśniakiem. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu, gdzie autor promował swoją książkę i komiks pt. „Mumia”. Podczas spotkania młodzież mogła poznać tajniki pracy pisarskiej oraz jak rozwijać swoje pasje.