Ogłoszenia Samorządu

 

Projekt UE - "Zwiększenie potencjału ..."

Rozpoczynamy w naszej szkole kolejną edycję rekrutacji do projektu pod nazwą „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wykaz proponowanych zajęć:

1.Zajęcia dodatkowe z matematyki.
2. Kurs pisania aplikacji na ANDROIDA.
3. Kurs programowania ARDUINO.
4. Kurs programowania robotów MINDSTORMS Education EV3.
5. Zajęcia dodatkowe z Grafiki Komputerowej.

Ogłoszenia Samorządu Uczniowskiego

Szczegółowe informacje w linkach poniżej.