Technik elektronik

Opis kierunku


Technik elektronik to zawód, który przygotowuje do pracy w dziedzinie elektroniki analogowej i cyfrowej. Technik elektronik to osoba, która zajmuje się montażem, konserwacją, uruchomieniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Potrafi także projektować układy elektroniczne, korzystając z programów komputerowych i technik symulacyjnych. 
Uczniowie technikum poznają prawa rządzące elektrotechniką, budowę i funkcje elementów elektronicznych, działanie układów elektronicznych analogowych i cyfrowych, zasady działania sprzętu audio i wideo domowego użytku, systemu monitoringu, sterowniki i programatory, budowa i serwis komputerów, budowa sieci teleinformatycznych, przyrządy i techniki pomiarowe stosowane w elektronice.
Technik elektronik to zawód przyszłościowy, który oferuje wiele możliwości zatrudnienia 
i rozwoju. Technik elektronik może pracować w różnych branżach i sektorach, gdzie występują układy elektroniczne. Absolwent może również kontynuować naukę na studiach wyższych lub prowadzić własną działalność gospodarczą.