Sylwetka absolwenta


Technik elektronik to osoba, która ma szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki 
i technologii elektronicznej. Absolwent tego kierunku potrafi montować, konserwować, uruchamiać i naprawiać urządzenia elektroniczne, domofony, komputery, telewizory, sprzęt RTV czy AGD. Zna zasady działania urządzeń cyfrowych i analogowych, urządzeń audio i wideo. Potrafi projektować układy elektroniczne korzystając z programów komputerowych i technik symulacyjnych. Zna język obcy na poziomie co najmniej B2 oraz język specjalistyczny 
z dziedziny elektroniki. Absolwent jest również zdolny do logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, komunikowania się i pracy w zespole. Ma świadomość znaczenia cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Jest przedsiębiorczy, kreatywny i elastyczny, potrafi dostosować się do zmieniających się warunków rynku pracy. Zna podstawy pracy z programem AutoCad.

Absolwent zdobędzie następujące kwalifikacje:


ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.