Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Opis kierunku


Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym to bardzo poszukiwany na rynku, 
a jednocześnie wymagający zawód. Pracodawcy branży kolejowej cenią sobie pracownika dobrze przygotowanego do realizacji trudnych zadań, dlatego absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani. Obecnym problemem jest tzw. „luka pokoleniowa”, przeważają pracownicy starsi. Konieczna jest zatem potrzeba szkolenia nowych kadr. 
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym to osoba, która zajmuje się montażem, diagnostyką i eksploatacją urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym. Jest to zawód związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i sprawności transportu kolejowego, wymagający znajomości przepisów, instrukcji i technologii stosowanych w tej dziedzinie. 

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym potrafi:

  • montować urządzenia sterowania ruchem kolejowym stacyjne i liniowe,
  • montować urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych,
  • montować urządzenia zasilające systemy sterowania ruchem kolejowym,
  • diagnozować i utrzymywać w sprawności fizycznej urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
  • utrzymywać i eksploatować urządzenia zasilające systemy sterowania ruchem kolejowym.

Dla uczniów naszej szkoły na tym kierunku przewidziane są stypendia i gwarancja zatrudnienia w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Korzyści dla pracownika zatrudnionego: umowa o pracę, ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą, opieka medyczna, pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, Karta MultiSport, szeroki wachlarz świadczeń socjalnych oraz wiele innych.