Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Opis kierunku


Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym to bardzo poszukiwany na rynku, 
a jednocześnie wymagający zawód. Pracodawcy branży kolejowej cenią sobie pracownika dobrze przygotowanego do realizacji trudnych zadań, dlatego absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani. Obecnym problemem jest tzw. „luka pokoleniowa”, przeważają pracownicy starsi. Konieczna jest zatem potrzeba szkolenia nowych kadr. 
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym to osoba, która zajmuje się montażem, diagnostyką i eksploatacją urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym. Jest to zawód związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i sprawności transportu kolejowego, wymagający znajomości przepisów, instrukcji i technologii stosowanych w tej dziedzinie. 

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym potrafi:

  • montować urządzenia sterowania ruchem kolejowym stacyjne i liniowe,
  • montować urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych,
  • montować urządzenia zasilające systemy sterowania ruchem kolejowym,
  • diagnozować i utrzymywać w sprawności fizycznej urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
  • utrzymywać i eksploatować urządzenia zasilające systemy sterowania ruchem kolejowym.

Dla uczniów naszej szkoły na tym kierunku przewidziane są stypendia i gwarancja zatrudnienia w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Korzyści dla pracownika zatrudnionego: umowa o pracę, ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą, opieka medyczna, pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, Karta MultiSport, szeroki wachlarz świadczeń socjalnych oraz wiele innych.


Program kierunku


W trakcie nauki na kierunku technik automatyk sterowania ruchem kolejowym uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności z następujących dziedzin kolejowych:

  • Podstawy Kolejnictwa: Uczniowie zdobywają wiedzę na temat struktury i funkcjonowania systemu kolejowego, w tym infrastruktury torowej, sygnalizacji kolejowej, semaforów, zabezpieczeń oraz urządzeń stosowanych w zarządzaniu ruchem kolejowym,
  • Elektrotechnika i Elektronika: Nauka podstaw elektrotechniki i elektroniki pozwala na zrozumienie zasad działania i obsługi urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych stosowanych w systemach sterowania ruchem kolejowym,
  • Bezpieczeństwo Ruchu Kolejowego: Uczniowie uczą się identyfikować i reagować na sytuacje awaryjne oraz dbać o bezpieczeństwo pasażerów i personelu kolejowego,
  • Diagnostyka i Utrzymanie Systemów: Uczniowie zdobywają umiejętności w obszarze monitorowania, diagnozowania awarii i prowadzenia prac konserwacyjnych,
  • Projektowanie Systemów Sterowania: Uczniowie są wprowadzani do procesu projektowania systemów sterowania ruchem kolejowym, co obejmuje analizę wymagań, tworzenie dokumentacji projektowej oraz implementację i testowanie rozwiązań.

Kursy Dodatkowe: Kurs uprawnień SEP.


Sylwetka absolwenta


Absolwent technikum automatyk sterowania ruchem kolejowym jest przygotowany do pracy w sektorze kolejowym, na stanowiskach związanych z projektowaniem, wdrażaniem, diagnostyką i utrzymaniem systemów sterowania ruchem. Posiada specjalistyczną wiedzę, która jest ceniona w branży kolejowej, a także jest gotów do dalszego rozwoju zawodowego 
w obszarze automatyki kolejowej.

Absolwent tego kierunku może podjąć pracę na różnych stanowiskach, takich jak: montażysta, diagnostyk, konserwator, operator, dyspozytor, inspektor lub kierownik.


Absolwent zdobędzie następujące kwalifikacje:


TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym.